Whitesnake på Gröna Lund

2016-08-01 20.01.39 2016-08-01 20.07.52

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , . Bookmark the permalink.