Same procedure as every breakfast

Same procedure as every breakfastToast with butter and jam

Same procedure as every breakfast, toast with butter and jam

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , . Bookmark the permalink.