Sad goodbye to Yaro and auntie Mary

Sad goodbye to Yaro and auntie Mary, this is the worst part of leaving.

Sad goodbye to Yaro and auntie Mary, this is the worst part of leaving.

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.