Karl-Axel trying to see the screen out in the sun

@kajonsson trying to see the screen out in the sun. Not that easy.

@kajonsson trying to see the screen out in the sun. Not that easy.

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.
Tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Karl-Axel trying to see the screen out in the sun

  1. Hahaha… alla sätt är bra utom de dåliga!