Hi old Norad kids, the place you knew as Nautical College

Hi old Norad kids, the place you knew as Nautical College

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.
Tagged , , , . Bookmark the permalink.