Finally we met with dear auntie Volda

Finally we met with dear auntie Volda and she took @kajonsson and myself  for a shoppingspree. What a wonderful reunion after 36 years and thank you so much.

Finally we met with dear auntie Volda and she took @kajonsson and myself  for a shoppingspree. What a wonderful reunion after 36 years and thank you so much.

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , . Bookmark the permalink.