Tjusig donna sitter på tjusig herre

Mannfred och Kim, kanske finns där ett pridekoppel till nästa års picknick

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , , . Bookmark the permalink.