Det blev några

Första plåten falska wienerbröd

Här fick man inte parkera

Det regnar!