Rörpularna är på gång.

Rörpularna är på gång.

Bort med avloppsklumpen och i med 2 nya rör och 3 stycken ballofixer

Likes: 4

Tagged , . Bookmark the permalink.