Röken från branden är tät även här :(

Dags igen, nu hem.

  Mycket åka är det