Emmie är här

Emmie är här @mariastenderup och @kajonsson

Emmie är här @mariastenderup och @kajonsson

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged . Bookmark the permalink.