The obroni is back in da house! Very empty

The obroni is back in da house! Very empty

The obroni is back in da house! Very empty

Obroni är vit man 😉

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.
Tagged , . Bookmark the permalink.