Last call, time to go :(

Last call, time to go :(

Last call, time to go 🙁

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.
Tagged , , . Bookmark the permalink.