I hope this will taste as it did in Ghana

I hope this will taste as it did in Ghana. At least the groundnuts are from Ghana

I hope this will taste as it did in Ghana. At least the groundnuts are from Ghana

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , , . Bookmark the permalink.