A bit scary and excited on our way to Larteh

A bit scary and excited on our way to Larteh. On 30th July

A bit scary and excited on our way to Larteh, on 30th July

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.