Karl-Axel and our driver playing the local game I remember as a child

@kajonsson and our driver playing the local game I remember as a child. Katl-Axel lost :)

@kajonsson and our driver playing the local game I remember as a child. Karl-Axel lost 🙂

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , . Bookmark the permalink.