Down memory lane.

Down memory lane, Super8 film from early 60's and onwards. Liberia and Ghana. Så häftigt! Down memory lane, Super8 film from early 60’s and onwards. Liberia and Ghana. Så häftigt!

About Carina

Född i Kiruna, uppvuxen i Liberia och Ghana, gästade mitt biologiska hemland Norge 1 år innan vi återkom till Kiruna som blivande 15 åring.

Tagged , , . Bookmark the permalink.