På bred front

intar paraden staden och stadens gator.

Gult är fult

säger man men det här är ganska fint, tycker jag.

Jag undrar,

är det svenska kyrkan som deltar eller är det anställda som gjort slag i saken?

Ibland

undrar jag om inte de som ger välsignelse är de som behöver den mest.

Att välja cyckel

istället för bil ger motion.